Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město obnoví další hřiště i sportoviště « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město obnoví další hřiště i sportoviště

Město obnoví další hřiště i sportoviště

Město obnoví další hřiště i sportoviště

16. března 2016 (st)

Obnovených městských hřišť se i letos a v příštím roce dočkají malé děti, ty odrostlejší se zase mohou těšit na nově vybavená sportoviště. Radní města souhlasili s pořízením dalších investičních záměrů na jejich opravy.

„V letošním roce pořídíme investiční záměry na celkem čtyři lokality. Samotná obnova tří vybraných hřišť a jednoho sportoviště pak proběhne v příštím roce,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Obnovy se tak dočkají dětská hřiště v ulici Kosmonautů, v Zikově ulici na Nových Sadech a v Ručilově ulici v městské části Nový Svět. Stávající sportoviště v Parku Malého Prince v Neředíně chceme vybavit novými fitness prvky,“ popsal plány města náměstek Jakubec.

ulice Kosmonautů – Hodolany

  • kompletní rekonstrukce dvou hřišť v navazujících vnitroblocích pro děti 3-6 let a 6-12 let. Náklady na obnovu herních prvků jsou odhadovány na 700 tisíc korun.

ulice Zikova - Nové Sady

  • rekonstrukce hřiště pro děti ve věkové kategorii 3-6 let a 6-12 let ve vnitrobloku. Obnova vybavení, které má lépe odolat i případným útokům vandalů, je odhadnuta na 600 tisíc korun.

ulice Ručilova – Nový Svět

  • obnova hřiště pro děti ve věku 6-12 let. Předpokládané náklady jsou ve výši 400 tisíc korun.

Park Malého Prince – Neředín

  • doplnění venkovních fitness prvků pro mládež a seniory poblíž multifunkčního sportovního hřiště v parku. Odhadované náklady činí 400 tisíc korun.

Při rozhodování o výběru lokalit pro obnovu vycházejí radní z požadavků komisí městských částí, z požadavků správců hřišť a podnětů veřejnosti. „Během posledních čtyř let jsme rekonstruovali celkem 20 hřišť v nejrůznějších lokalitách po celém území města a také zcela nově vybudovali dvě hřiště a jedno sportoviště. Aktuálně do obnovy investujeme částku zhruba 1,5 milionu korun ročně,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Během letošního roku projde obnovou hřiště a sportoviště v Čechových sadech, kde se mladší dětí dočkají doplnění herních prvků, starší pak zbrusu nového street workout sportoviště. „Změny plánujeme také v celkovém uspořádání tohoto velmi oblíbeného a hojně navštěvovaného hřiště v městském parku. Předpokládáme, že náklady dosáhnou výše jednoho milionu korun a obnova bude dokončena do začátku letních prázdnin,“ doplnil náměstek Jakubec. Renovaci za celkem 400 tisíc korun čeká i hřiště v městské části Nedvězí, které bude doplněno o prvky pro starší děti a mládež.

Ve správě města je v současné době 64 herních, 23 smíšených a 14 sportovních veřejnosti přístupných hřišť lokálního a celoměstského významu. V rámci celoroční průběžné údržby jsou jednotlivé herní prvky drobně opravovány a jedenkrát ročně prochází velkou technickou kontrolou. Celkem se v letech 2009 – 2015 zrekonstruovalo 40 lokalit za 17,5 milionu korun.

Veškeré informace i lokality dětských hřišť a sportovišť ve správě města jsou dostupné na webových stránkách http://prorodinu.olomouc.eu.

| Poslední úprava: 16. března 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu