Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

14. března 2016 (po)

V pondělí 14. března 2016 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 8. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce bude opět možné sledovat online na této stránce.

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3.1 Majetkoprávní záležitosti
3.2 Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5. Prevence kriminality
6. Rozpočtové změny roku 2015
7. Rozpočtové změny roku 2016 - Finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2015
8. Rozpočtové změny roku 2016
9. Novela OZV 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Pořízení změny č. III ÚP Olomouc
11. Program regenerace MPR
12. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol
13. Cena města Olomouce (materiál bude předán dodatečně)
14. Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví
15. Přísedící Okresního soudu v Olomouci
16. Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2015
17. Revize územní studie US-61 „PAVLOVICKÁ“
18. Různé
19. Závěr

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 14. března 2016 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu