Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Městská rada učinila další kroky ke koncepčnímu a efektivnějšímu nakládání s majetkem « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Městská rada učinila další kroky ke koncepčnímu a efektivnějšímu nakládání s majetkem

Městská rada učinila další kroky ke koncepčnímu a efektivnějšímu nakládání s majetkem

Městská rada učinila další kroky ke koncepčnímu a efektivnějšímu nakládání s majetkem

3. března 2016 (čt)

Na svém včerejším zasedání schválili radní aktualizaci sazeb nájmů a pachtů, které se mimo jiné dotkly i zavedení nových hodnot pro výši pachtovného u pozemků k zemědělskému využití. Dosavadní výše pachtovného činila paušální hodnotu 2,2 % z průměrné ceny pozemku dle příslušné vyhlášky, která v únoru 2015 nahradila dříve uplatňovanou sazbu ve výši 1 %.

Nová koncepce přináší dvoustupňový model, který má zjednodušit zemědělským subjektům čerpání podpory z národních rozpočtů i rozpočtů Evropské unie, například tzv. jednotných plateb na plochu.

Zavádí se tak odlišná hodnota sazby pro smluvní vztahy, kde bude zemědělským podnikatelům umožněn tzv. generální souhlas s podpachtem (mohou dát předmětný pozemek do užívání třetí osobě bez souhlasu propachtovatele, tj. města) a smluvní vztahy, kde tato možnost nebude, budou mít o něco nižší sazbu. Oba modely připouštějí dvě varianty výpovědní doby, a to jednoletou a pětiletou, kdy spodní hranice sazeb činí 2,2 % a ta horní 4 % z průměrné jednotkové ceny zemědělských pozemků dle příslušné vyhlášky.

„Na Hané a v okolí Olomouce obecně platí, že je vysoce kvalitní zemědělská půda, tudíž tento model je vysoce efektivní pro propachtovatele, tedy město, a zároveň navrhované hladiny sazeb odpovídají standardům uplatňovaným řadou veřejnoprávních korporací a v některých hladinách je i mírně převyšují. Nezpůsobují však skokové navýšení ve srovnání s hodnotami pachtovného uplatňovanými jinými propachtovateli v našem regionu, což nám na jednáních v průběhu přípravy nové koncepce sazeb potvrdili i zástupci z řad zemědělských podnikatelů. Nemělo by tak dojít k rozkolísání stávajícího systému,“ uvádí majetkoprávní náměstek primátora Filip Žáček a dodává: „Není nám také lhostejné, jak se bude na pozemcích města hospodařit, proto bude v aktualizovaných smlouvách i nadále uplatňována klauzule, která stanoví pachtýři povinnost hospodařit na půdě způsobem založeným na střídání plodin a hnojení organickou hmotou ve dvou a čtyřletých cyklech podle fyzikálních vlastností půdy s přihlédnutím ke způsobu hospodaření a nárokům pěstovaných rostlin.“

K závěru loňského roku město propachtovávalo k zemědělskému využití zhruba 344 ha zemědělských pozemků a jedním z úkolů ze včerejší rady je také průběžně aktualizovat dle nových sazeb stávající nájemní a pachtovní smlouvy. Tímto krokem se tak završil proces, který započal v únoru 2015 směřující k nastavení nového modelu propachtovávání zemědělské půdy.

Na pozadí aktualizace sazeb byl rovněž schválen nový model pro obálkovou metodu v případě výběru nájemce nebo pachtýře k nemovitým věcem ve vlastnictví města. Nový model nazvaný tzv. obálková metoda aukcí přináší v případě výběru z více zájemců o uzavření nájemní nebo pachtovní smlouvy podobný efekt jako elektronická aukce vybraných nemovitých věcí, které se městu již osvědčila.

„Dosud celý proces obálkové metody končil vložením nabídek nájemného nebo pachtovného do obálky na jednání majetkoprávní komise a vítězem byl ten, který nabídl nejvíce. S tímto žadatelem pak byla následně uzavřena smlouva. Dnes budou mít žadatelé, kteří se jednání stejně účastní za účelem nabídek, možnost takzvaně přihodit dle předem schválených parametrů na nejvyšší nabídnutou cenu. Ke schválení k uzavření smlouvy bude následně doporučen ten žadatel, který nabídl nejvyšší cenu. Toto obecné pravidlo by mělo přinést možnost získat městu co nejefektivnější výnos z takto uzavřených smluv,“ dodává náměstek Žáček.

| Poslední úprava: 3. března 2016 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu