Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Radní chtějí podpořit rozvoj Česko Britské Mezinárodní školy « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Radní chtějí podpořit rozvoj Česko Britské Mezinárodní školy

Radní chtějí podpořit rozvoj Česko Britské Mezinárodní školy

Radní chtějí podpořit rozvoj Česko Britské Mezinárodní školy

2. března 2016 (st)

Rozšíření možností a bohatší nabídka pro zájemce o vzdělávání dětí v akreditovaném programu v anglickém jazyce, a tedy i větší atraktivita města Olomouce pro zahraniční firmy a jejich zaměstnance. To vše umožní rozšíření Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy, kterou chce město Olomouc v jejích plánech podpořit.

Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s.r.o., plánuje přesunout a rozšířit své působení do objektu bývalého ústavu experimentální botaniky v k.ú. Klášterní Hradisko v Sokolovské ulici, který je v majetku města a je dlouhodobě nevyužívaný. Rada města Olomouce se proto na svém posledním jednání zabývala žádostí tohoto školského subjektu o koupi podstatné části zmíněného areálu, který si již dnes od města pronajímá a investoval do něj několik milionů korun, a přilehlých pozemků. „Podle schválené koncepce nakládání s nemovitým majetkem města se jedná o objekt, který je určený k prodeji. Vzhledem k tomu, že nás zabezpečení a údržba takto dlouhodobě nevyužívaného objektu stály ročně nemalé peníze, více než milion korun, a k povaze Česko Britské Mezinárodní školy, která v našem regionu nabízí ojedinělý vzdělávací program, jsme v debatě dospěli také k rozhodnutí, že bychom při prodeji rádi uplatnili podporu de minimis a podpořili tak tento záměr,“ vysvětluje majetkoprávní náměstek primátora města Olomouce Filip Žáček.

Radní tedy doporučují Zastupitelstvu města Olomouce schválit v rámci první etapy prodej podstatné části zmíněného areálu za kupní cenu 2 790 450 korun, tedy se slevou 5 milionů korun v rámci tzv. podpory „de minimis“ v souladu s příslušným nařízením Evropské komise. Za to si však kladou podmínku udržitelnosti školského zařízení v objektu minimálně po dobu 10 let. Předpokládaná další etapa prodeje, jejíž součástí je poslední z objektů rozsáhlého areálu, by měla vytvořit podmínky pro přesunutí mateřské školky a uvolnit tak prostor pro mateřinku města v objektu v Rooseveltově ulici, který si Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola za tímto účelem od města pronajímá.

„Jsem přesvědčen o tom, že tato podpora je zde skutečně na místě. Díky nabídce tohoto vzdělávacího zařízení se daří v Olomouci vytvořit lepší podmínky a zázemí pro odborníky ze zahraničí, jejichž děti tuto školu nebo školku navštěvují. I díky tomu je pro potenciální investory Olomouc atraktivnější,“ říká primátor města Antonín Staněk a dodává: „Nehledě na to, že údržba nevyužívané nemovitosti je ekonomicky značně nevýhodná a město pro ni nemělo jiného využití. Touto cestou vytváříme prostor pro to, aby v dané lokalitě mohlo dlouhodobě fungovat zařízení, jediné svého typu v kraji, které vhodně doplní stávající nabídku škol v Olomouci a regionu.“

Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola provozuje ucelený program a péči o děti v mateřské a základní zahraniční škole, ve které jako jediné škole na území Olomouckého kraje mohou české a zahraniční děti plnit povinnou školní docházku v akreditovaném programu v anglickém jazyce. Tento program uznává britské i české ministerstvo školství. Školu i školku v současné době navštěvuje 87 žáků, jejichž řady by se měly v následujících letech dále rozrůstat. Škola chce totiž v nových prostorách rozšířit nejen stávající nabídku, ale také rodičům přidat novou možnost, a to program péče o děti do 3 let.

| Poslední úprava: 2. března 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu