Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Radní mají obavu z připravované novely vodního zákona. Může mít negativní dopad na spotřebitele i obce a města « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Radní mají obavu z připravované novely vodního zákona. Může mít negativní dopad na spotřebitele i obce a města

Radní mají obavu z připravované novely vodního zákona. Může mít negativní dopad na spotřebitele i obce a města

Radní mají obavu z připravované novely vodního zákona. Může mít negativní dopad na spotřebitele i obce a města

12. února 2016 (pá)

S obsahem připravované novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), se seznámili olomoučtí radní.

K obsahu novely připravené ministerstvem životního prostředí, která by v důsledku vedla mimo jiné ke skokovému navýšení poplatku za odběr podzemní vody (v roce 2022 ve srovnání s rokem 2016 až o čtyř násobek) a poplatků za vypouštěné čištěné odpadní vody (v roce 2022 ve srovnání s rokem 2016 až o desetinásobek) mají výhrady. Podle nich jde o nesystémový krok, který je v přímém protikladu k dlouhodobě prosazované podpoře tohoto zdroje pitné vody.

„Pokud by byla novela přijata v předložené podobě, měla by velký negativní dopad právě na tzv. olomouckou tarifní oblast, která je více než z 90% závislá v zásobování pitnou vodou na zdrojích podzemní vody. Obáváme se tak negativního dopadu na koncového spotřebitele, kdy v případě promítnutí nárůstu vodného a stočného ve srovnání s předchozími léty by roční navýšení pro čtyřčlennou rodinu při průměrné spotřebě 132 m3/rok činilo v roce 2017 nárůst o 491 Kč ročně a v roce 2022 dokonce o 953 Kč,“ uvedl náměstek primátora Filip Žáček, který je garantem rady pro Vodohospodářskou společnost Olomouc a.s.

Novela zákona je nyní před projednáním ve vládě. Doposud ji velmi silně kritizoval Svaz měst a obcí a také SOVAK, tedy spolek vodovodů a kanalizací. Rovněž město ji nechce nechat bez povšimnutí a ještě před předložením Poslanecké sněmovně chce upozornit na některá možná rizika. „Jedná se o zásadní věc, která by se v důsledku promítla jak do nákladů města při investicích do vodohospodářské infrastruktury, tak i do peněženek občanů,“ doplnil náměstek Žáček.

Města Olomouce se z připravované novely týkají především body, upravující poplatky za odebrané množství podzemní vody a za vypouštěné čištěné odpadní vody. Takové změny by se pak musely promítnout i do ceny vodného a stočného. Ještě do roku 2001 se přitom za čerpání podzemní vody a její vypouštění neplatil žádný poplatek. Stát přitom po léta propagoval a finančně podporoval budování vodohospodářské infrastruktury v obcích. Filozofie novely by však měla dopady i do stávající koncepce budování vodohospodářské infrastruktury, což by byl velký nápor na rozpočty řady měst a obcí, které již dnes vynakládají nemalé prostředky do obnovy a rozvoje těchto sítí. Obecně lze předpokládat, že by novela, tak jak je dnes připravena, mohla v konečném důsledku vést i k tomu, že více odběratelů začne využívat především vlastní zdroje vody (studny).

Radní vzali zprávu na vědomí a pověřili primátora Antonína Staňka, aby společně s náměstkem Žáčkem připravili stanovisko města k předkládanému návrhu s upozorněním na možná rizika a předali jej předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi.

Příloha:

| Poslední úprava: 12. února 2016 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu