Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Oddělení exekucí již vymohlo pohledávky za téměř 3 miliony korun « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Oddělení exekucí již vymohlo pohledávky za téměř 3 miliony korun

Oddělení exekucí již vymohlo pohledávky za téměř 3 miliony korun

Oddělení exekucí již vymohlo pohledávky za téměř 3 miliony korun

11. února 2016 (čt)

Přes šest a půl tisíce případů a více než deset tisíc pohledávek řešilo do konce loňského roku oddělení exekucí olomouckého magistrátu. To vzniklo v roce 2013 s cílem soustředit vymáhání pohledávek do jednoho místa magistrátu a současně snížit finanční, a tedy i sociální dopady exekuce na samotné dlužníky.

K datu 31. prosince 2015 bylo oddělení exekucí předáno k vymáhání celkem 10 025 pohledávek v celkovém objemu 18 541 289 korun, což představuje celkem 6 755 vymáhacích případů. Počet zcela vymožených případů činil ke stejnému datu celkem 1 808 v celkovém objemu 2 916 562 korun. V průběhu 2. pololetí roku 2015 bylo prostřednictvím oddělení exekucí vymoženo 226 případů v celkovém objemu 476 150 korun. Za celý rok 2015 vymohlo oddělení exekucí 513 případů v celkovém objemu 913 122 korun. Za dobu svého fungování, tedy od 1. ledna 2013, vymohlo oddělení již téměř 3 miliony korun.

Největší počet vymáhaných pohledávek pochází z odboru správních činností, jehož součástí je přestupkové oddělení (1 284 pohledávek), odboru agendy řidičů a motorových vozidel (834 pohledávek) a samozřejmě z Městské policie Olomouc (6 924 pohledávek).

Rozdíl v počtech mezi předanými pohledávkami a vymáhacími případy pramení ze slučování pohledávek, kdy jeden vymáhací případ v sobě může zahrnovat několik předaných pohledávek. „Oddělení exekucí vymáhá pohledávky u dlužníků, u nichž zjistí zaměstnavatele nebo plátce jiných příjmů, stejně jako informace o prostředcích na bankovních účtech dlužníků. Současně pohledávky týkající se jednoho dlužníka slučuje, což jednoznačně vede k nižším sociálním dopadům na samotné dlužníky. K předání pohledávek exekutorskému úřadu přistupujeme, až pokud nezjistíme žádný majetek dlužníka,“ vysvětluje výhody exekutorského oddělení ekonomický náměstek primátora Martin Major.

Prostřednictvím soudního exekutora bylo za celý minulý rok vymoženo 807 pohledávek v celkovém objemu přes 1,4 milionu korun.

| Poslední úprava: 11. února 2016 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu