Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město začíná řešit budoucí podobu Náměstí Republiky a jeho okolí « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město začíná řešit budoucí podobu Náměstí Republiky a jeho okolí

Město začíná řešit budoucí podobu Náměstí Republiky a jeho okolí

Město začíná řešit budoucí podobu Náměstí Republiky a jeho okolí

10. února 2016 (st)

Budoucností dalšího veřejného prostranství v centru Olomouce se zabývala městská rada. Jedná se o prostor Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická – Wurmova.

„V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí inženýrských sítí, zejména vodovodního řádu a kanalizace, se chceme zabývat i budoucí podobou veřejného prostranství,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. Dalším důvodem je nevyhovující stav části vozovek a chodníků v této lokalitě. „Důležitým cílem je i dopracování konceptu navázání lokality na postupně realizovanou komunikační osu městského centra od ulice 8. května po ulici 1. máje,“ doplnil další důvod Aleš Jakubec.

Odbor koncepce a rozvoje už proto připravuje návrh zadání územní studie. „Nabízí se možnost čerpat na její zpracování dotace prostřednictvím IROP při spolufinancování ve výši 10 procent,“ uvedl Aleš Jakubec. „Tento postup předpokládá konání výběrového řízení a zpracování studie vybraným autorizovaným architektem.“ V návrhu zadání se počítá se zpracováním studie ve dvou fázích. V její 1. fázi půjde o návrhy základní koncepce řešení veřejného prostranství a řešení náměstí Republiky minimálně ve dvou variantách. Následně pak navazuje ve 2. fázi dopracování vybraného návrhu s ohledem na výsledky konzultací 1. fáze.

Lokalita náměstí Republiky a okolních ulic už byla v minulosti předmětem architektonické soutěže. Jednalo se o soutěž na ideové architektonicko – dopravní řešení části městské památkové rezervace Olomouc, která proběhla v roce 1999 - 2000. První cenu tehdy obdržel soutěžní návrh zpracovaný Ing. arch. Petrem Malým, Ing. arch. Ottou Schneiderem a kolektivem, u kterého porota vyzvedla zejména řešení náměstí Republiky. V hodnocení poroty tehdy zaznělo, že řešení „znamená výraznou rehabilitaci tohoto prostoru a ojedinělé pochopení provozních a pohledových kvalit.“ Budoucí územní studie by měla na vítězný návrh této architektonické soutěže navázat a rozpracovat jej do konkrétnější podoby.

| Poslední úprava: 10. února 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu