Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Statistický úřad zjišťuje životní podmínky českých domácností « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Statistický úřad zjišťuje životní podmínky českých domácností

Statistický úřad zjišťuje životní podmínky českých domácností

Statistický úřad zjišťuje životní podmínky českých domácností

10. února 2016 (st)

Český statistický úřad zahájil pravidelné šetření životních podmínek a příjmů českých domácností. Výběrové šetření potrvá do 5. června 2016. V Olomouckém kraji se ho zúčastní 649 náhodně vybraných domácností.

Více než polovinu domácností v kraji šetření nijak nezaskočí, neboť se jedná o opakované návštěvy, u 270 náhodně vybraných bytů však tazatelé Českého statistického úřadu zazvoní poprvé. Na Olomoucku navštíví tazatelé Českého statistického úřadu celkem 13 obcí.

„Respondenti se v žádném případě nemusí obávat zneužití získaných údajů. Všichni tazatelé ČSÚ jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí. Zrovna tak výstupy jsou anonymizované a neumožní identifikaci konkrétní domácnosti ani osoby. Po ukončení zpracování údajů je samozřejmostí, že originály vyplněných dotazníků jsou skartovány,“ vysvětluje ředitelka Krajské správy ČSÚ v Olomouci Kamila Vepřková. Tazatel je povinen prokázat se při návštěvě průkazem tazatele a příslušným pověřením ČSÚ nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Cílem šetření, které probíhá formou osobního rozhovoru respondentů s tazateli ČSÚ, je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel České republiky. „Výsledky jsou velmi cenným a hojně využívaným zdrojem informací o změnách ve složení domácností a o výši a struktuře jejich příjmů. Ukazují ale i vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Na národní úrovni se výsledky uplatňují mimo jiné při přípravě nástrojů sociální politiky státu a jsou podkladem pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů. Umožňují rovněž mezinárodní srovnání, jelikož do šetření je zapojeno 32 evropských zemí.

Oprávněnost návštěvy tazatele je možné ověřit u kontaktního pracovníka KS ČSÚ v Olomouci Alice Smutné. Informováni jsou kromě měst a obcí a všechna ředitelství Policie ČR.

Více informací naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/xm

| Poslední úprava: 10. února 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu