Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Jaká bude strategie města Olomouce? Město zelené, pohody či pestrosti « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jaká bude strategie města Olomouce? Město zelené, pohody či pestrosti

Jaká bude strategie města Olomouce? Město zelené, pohody či pestrosti

Jaká bude strategie města Olomouce? Město zelené, pohody či pestrosti

14. ledna 2016 (čt)

Symbolicky veřejnou besedou začala v úterý večer práce na novém strategickém plánu města Olomouce. Ten by měl sloužit městu v letech 2017 až 2023. Besedy a následné diskuze, která se zabývala hledáním vize města Olomouce, se zúčastnilo zhruba sedmdesát lidí.

„Chtěli bychom hledat maximální možnou míru shody. Nejsem snílek, vím, že stoprocentně se všichni nikdy neshodnou, ale strategický plán, který město začne připravovat, by měl opravdu být výsledkem konsensu a široké diskuze,“ uvedl při setkání primátor Antonín Staněk. „Důvodem, proč se zde dnes poprvé a nikoliv naposledy setkáváme, je snaha zatáhnout do přípravy strategického plánu co nejširší spektrum nejen politiků a odborníků, ale všech obyvatel tohoto města,“ doplnil primátorův náměstek Aleš Jakubec, do jehož gesce spadá i odbor koncepce a rozvoje, který přípravu strategického plánu zaštiťuje.

V úvodu představil politolog z katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého Tomáš Lebeda výsledky rozsáhlého loňského veřejného průzkumu, v němž Olomoučané hodnotili bezpočet aspektů života ve městě. „Výsledky průzkumu celkem podrobně ukazují, jak Olomoučané své město vnímají. Řada z těchto výstupů může být následně využita při práci na strategickém plánu,“ uvedl Tomáš Lebeda. Po něm pak Jiří Pánek z katedry rozvojových studií Univerzity Palackého poté seznámil přítomné s dalším podpůrným nástrojem, kterým jsou takzvané pocitové mapy. Tento materiál umožní obyvatelům města bezprostředně popsat, se kterými místy a momenty ve městě jsou spokojeni, kde se cítí příjemně, kde nepříjemně a kde například cítí nebezpečí. „Zvažujeme, zda do zpracování strategického plánu začleníme i pocitové mapy. Součástí v každém případě bude i analytická část, postavená na dotazníkovém průzkumu vzorku minimálně jednoho tisíce občanů,“ reagoval náměstek Aleš Jakubec.

„Silné stránky Olomouce jsou spojené s kulturou, památkami a vzdělaností,“ navázal na vyhodnocení veřejného průzkumu primátor Antonín Staněk. „Olomouc je vnímána jako město vzdělanostní, univerzitní, plné památek a kulturního dění. To jsou pozitivní stránky, uvědomuji si ale, že se všeobecně jedná o sféru, která prostředky do veřejných rozpočtů neprodukuje, ale naopak je spotřebovává. Bylo by dobré, kdy Olomouc byla současně městem moderních technologií, podnikatelů, živnostníků, tedy sféry, která prostředky vytváří.“

V rámci diskuze zazněla i řada prvků, jak lidé vnímají nebo by chtěli Olomouc vnímat. Jednotliví mluvčí z publika označili Olomouc za město pohodové, město zeleně, či město, které skýtá velkou pestrost na malém prostoru. Velký důraz diskutující kladli třeba na výstavnickou tradici, zemědělství a na veřejnou zeleň. „Vaši předchůdci v zastupitelstvu kdysi založili černovírský les. Nevím, proč by nové parky nemohly vznikat i nyní, v naší době,“ uvedl jeden z mluvčích. Hovořilo se také o využití brownfieldů, které ve městě jsou, či o otázce vztahu k zemědělské půdě, která je z pohledu státu bohatstvím, z pohledu města však spíše přítěží, protože jasně limituje jeho územní rozvoj. „Brownfieldy, které ve městě jsou, jsou v soukromých rukou. Nemůžeme sami za soukromé majitele rozhodnout, jak tyto plochy využijí, jaký podnik, třeba potravinářský, tam vybudují,“ reagoval na podnět primátor Staněk.

Primátor Staněk a náměstek Ladislav Šnevajs připomněli také, že Olomouc má nyní poprvé v historii díky strategii ITI velikou šanci nově vystupovat jako centrum celé Olomoucké aglomerace. „Je rozdíl, pokud hovoříme o stotisícovém městě, o trojměstí Olomouc - Přerov - Prostějov, která má i s přilehlými obcemi přes dvě stě tisíc obyvatel, nebo o centru celé čtyřsettisícové aglomerace,“ řekl Ladislav Šnevajs s tím, že zatímco Olomouc je městem kulturním a vzdělanostním a kupříkladu prostoru na průmyslovou výstavbu mnoho nemá, Přerov má průmyslových podniků řadu a Prostějov má zase mnoho využitelných brownfieldů. „Důležitá je dobrá vzájemná dopravní dostupnost těchto tří měst, a také jejich vnímání jako společného prostoru,“ dodal náměstek.

Z publika zazněl například i dotaz na to, zda se budou při tvorbě strategického plánu zvažovat třeba bezpečnostní kritéria či otázka budoucnosti vodního hospodaření při riziku budoucího nedostatku vody. „Samozřejmě i na tato kritéria budeme myslet. Olomouc má už nyní zpracovanou koncepci hospodaření s vodou, mohu vás ujistit, že momentálně nedostatek vody Olomouci nehrozí. Pokud jde o bezpečnostní situaci a další vnější faktory, ty se samozřejmě mění, a proto budeme strategický plán podle vývoje situace aktualizovat,“ dodal náměstek Aleš Jakubec.

Diskuze ukázala, že názory na budoucnost Olomouce jsou velmi různorodé. Při tvorbě strategického plánu bude třeba hledat kompromisy a průniky názorů tak, aby co nejširší část Olomoučanů mohla brát výsledný materiálů za svůj. Jak náměstek Aleš Jakubec dodal, tato první veřejná beseda byla jen začátkem komunikace při přípravě strategického plánu. „Předpokládám, že se zde za pár měsíců opět sejdeme k další diskuzi,“ uzavřel Aleš Jakubec úterní setkání.

Fotografie:

| Poslední úprava: 14. ledna 2016 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu