Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Tři králové opět navštívili radnici « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Tři králové opět navštívili radnici

Tři králové opět navštívili radnici

Tři králové opět navštívili radnici

8. ledna 2016 (pá)

Tradiční návštěvu Tří králů zažila ve středu 6. ledna olomoucká radnice. Kašpar, Melichar a Baltazar, mudrcové z východu, přinesli primátorovi a jeho náměstkům na radnici radostnou zvěst o narození děťátka v Betlémě. Členové vedení města si vyslechli novinu i přání všeho dobrého v novém roce a tříkrálové delegaci pak přispěli do tradiční sbírky.

Skupinka Tří králů z Charity Olomouc se letos skládala z Jiřího Borika (ředitel Hospice na Svatém Kopečku), Petra Prinze (vedoucí střediska Samaritán) a Maxmiliána Gottwalda (bratr – kapucín).

„Velice vám děkujeme za radostnou zprávu i vaši návštěvu. Také vám přeji za sebe i své kolegy jen to nejlepší v novém roce a zejména bohatou sbírku, kterou shromažďujete pro potřebné,“ řekl primátor města Olomouce Antonín Staněk.

Tříkrálová sbírka potrvá v Olomouci až do 14. ledna. Do té doby můžete v ulicích potkávat skupinky koledníků, kteří budou rádi za jakýkoli vás příspěvek do sbírky. Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi.

V roce 2016 chce Charita Olomouc z tříkrálových darů podpořit:

  • Vybavení pro terénní paliativní péči (péče o umírající)
  • Přímá pomoc pro lidi v akutní krizi (lidé postižení přírodními a humanitárními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů, apod.)
  • Podpora rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
  • Přípravné práce k vybudování domova pro seniory se specifickými potřebami
  • Rozvoj Centra materiální pomoci

Jak přispět?

Podpořit Tříkrálovou sbírku lze různými způsoby. Své finanční dary můžete vhodit do zapečetěné a očíslované kasičky s logem Charity, se kterou Vás navštíví skupinka koledníků (vedoucí se prokáže platnou průkazkou). Příspěvky můžete vhodit i do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc (Wurmova 5).

Přispět do sbírky můžete i v průběhu celého roku zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Fotografie:

| Poslední úprava: 8. ledna 2016 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu