Krátce z univerzity
sdílet

Jindřich Štreit promluvil o normalizaci ve fotografii a navázal tak na tradici přednášek k poctě prvního rektora obnovené olomoucké univerzity J. L. Fischera. Veřejná přednáška se konala v rámci připomínky 20. výročí otevření cesty k demokracii, a proto si Jindřich Štreit zvolil téma Doba normalizace ve fotografii. V rámci přednášky představil Štreit dosud nezveřejněné záběry, ze kterých sestavil jakési curriculum vitae normalizace, které představil 5. listopadu v aule Přírodovědecké fakulty UP.

Den otevřených dveří Univerzity Palackého letos proběhne na všech fakultách 28. listopadu od 9–15 hodin. Návštěvníci fakult a pracovišť UP získají informace o studiu v akademickém roce 2010/1011 i představu o cestě Univerzity Palackého za uplynulých dvacet let. Počet fakult se zdvojnásobil, k fakultě lékařské, filozofické, přírodovědecké a pedagogické přibyla fakulta teologická, právnická, fakulta tělesné kultury a fakulta zdravotnických věd. Počet studentů, kterých bylo v roce 1989 čtyři tisíce, se rozrostl na dvaadvacet tisíc v současnosti. V poměru k počtu obyvatel je tak Olomouc městem s nejhustším výskytem studentů.

Univerzitní setkání s aktéry „Sametové revoluce“

proběhne 11. listopadu od 15 hodin. V jeho rámci přijme rektor Univerzity Palackého studenty - členy stávkového výboru z přelomu let 1989–1990, kteří v rozhodujících chvílích měli odvahu postavit se do čela studentského hnutí, přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí a podřídit se společnému zájmu. Setkání se uskuteční ve Velké zasedací síni Rektorátu UP. Akce je veřejnosti uzavřena.Valid XHTML 1.0 Transitional